maanantai 9. syyskuuta 2019

Kosketuksen monimuotoisuus

Kosketus sen monimuotoisuudessaan kiehtoo minua ja luen siihen liittyviä tutkimuksia ja kirjallisuutta. Lokakuussa järjestän Turussa työpajan, mikä on rakennettu läsnäolon ja myönteisen kosketuksen ympärille. Aihe on tärkeä, sillä koen kosketuksen tärkeäksi osaksi lapsuutta, nuoruutta ja aikuisuutta. Myönteisen, odotuksettoman ja läsnäolevan kosketuksen kokemukset helposti rajoittuvat varhaislapsuuteen, jolloin halaukset, silittelyt ja sylin tarjoaminen on luonnollista. Ihminen tarvitsee kosketusta elämän eri vaiheissa. Aikuisuuden myötä kosketustavat, niiden merkitykset, tavat ja tavoitteet laajenevat. Kosketuksella on merkittävä rooli aikuisten välisten romanttisten ja seksuaalisesti suhteiden muodostumisessa. Kosketustapojen laajentuessa koskettaminen ja kosketetuksi tuleminen muuttuu ja ehkä jopa kokemusmaailmaltaan kaventuu.

Kosketus on luonnollinen osa ihmisen elämää ja sillä on merkittävä rooli ihmisten välisten vuorovaikutustilanteiden ja suhteiden syntymisessä. Kosketuksen äärelle syventyneenä olen saanut huomata miten monin eri tavoin kosketusta kuvataan ja kuinka monia eri tapoja on lokeroida ja jäsentää sitä monimuoista kosketuksen kirjoa, jonka ympäröimänä elämme. Haastavaksi kosketuksesra kirjoittamisen ja puhumisen tekee se, että kosketustapoja on erilaisia ja jokainen kosketustapa pitää sisällään hetkeen sidotun tarkoituksen ja merkityksen. Se minkälainen suhde koskettajalla ja kosketettavalla on toisiinsa vaikuttaa siihen, miten kosketus tulee tulkituksi ja koetuksi. Olemme siis sanomattomien viestien, tulkintojen ja tunteiden äärellä.

Myönteisen ja läsnäolevan kosketuksen työpajassa kunnioitamme sitä ajatusta, että jokainen kosketus on viesti. Se, mitä työpajan kosketusharjoituksilla haluamme viestittää on nähdyksi tulemisen ja arvostuksen sanoma. Sellaiselle, mikä ei odota vastapalvelusta tai toivo jotain asiaa tapahtuvaksi myöhemmin. Aamupäivä on pyhitetty pyyteettömälle ja odotuksettomalle kosketukselle sekä niille ajatuksille ja tunteille, jotka mahdollisesti nousevat esiin läsnäolon ja hiljentymisen myötä.
Tila ja osallistujat yhdessä rakentavat hetkestä turvallisen, jolloin jokaisella on mahdollisuus rentoutua ja kokea myönteisen kosketuksen voima.

Tervetuloa mukaan. Lisätietoa Läsnäolon & myönteisen kosketuksen työpajasta löydät tapahtuman sivuilta:
https://www.facebook.com/events/448964692499503/

MiiA