lauantai 3. joulukuuta 2016

Ajatuksia matkasta tanssi -ja liiketerapian maailmaan

Syyslukukausi pulkassa  tanssi- ja liiketerapian perusopintoja. Tähän kolmeen kuukauteen on mahtunut neljä lähiopetusjaksoa, ryhmätyöskentelyä, harjoitteita, teoriaa, itsensä tutkimista ja avautumista oman kehon äärelle. Mitä tunnen? Mitä koen?

Päätös hakeutua näiden opintojen pariin on jälkeenpäin tarkasteltuna monen pienen -merkityksellisen asian summa. Tanssitaustani pohjautuu vahvasti suomalaiseen kansantanssiin ja seuratansseihin. Koen niiden kautta saaneeni hyvän pohjan sille mitä tanssi parhaimmillaan on iloa, yhteisöllisyyttä ja vuorovaikutusta. Olin myös huomannut miten vaikuttavaa, tunteita ja ajatuksia herättävää voi pienikin tanssin sisällä tapahtunut kohtaaminen olla. Tiedon ja ymmärryksen janoisena hakeuduin opintojen pariin.

Tanssi - ja liiketerapia on Suomessa varsin uusi taideterapian muotoihin kuuluva terapiamuoto. Tanssi - ja liiketerapian keskiössä on kehon ja mielen yhteys. Kehomme on kommunikointiväline niin oman mielemme kuin ympäristön välillä. Kehon kautta voi tuoda esiin asioita, joita sanallisesti ei osaa tai pysty kuvaamaan. Keho myös vastaanottaa ympäristöstä tulevia viestejä kuljettaen niitä mielen tasolle.

Mitä on liike ja tanssi kehossamme? Miten voimme jakaa ajatuksia, tunteita, tarinoita ilman sanoja? Miten voi tulla ymmärretyksi ja nähdyksi ilman verbaalista vuorovaikutusta?

Tanssi-ja liiketerapian perusopintojen aloittaminen on ollut tiedon ja ymmärryksen saamisen lisäksi hyvin vahva kasvun paikka. Opinnot ovat rakentuneet toiminnallisten harjoitteiden ympärille. Itsensä tutkimiselle on annettu tilaa. Harjoitteiden reflektointi on osoittanut miten jokainen kokee asiat omalla tavallaan. Miten keho muistaa ja liike voi tuoda esiin mitä erilaisempia asioita. Ulkopuolisena ei pysty arvioimaan tai kertomaan mitä mikäkin liike tai hetki kenellekin merkitsee. Se ei ole tarkoituksenmukaistakaan!  Ryhmä ja ohjaaja tukee ja on läsnä. Se riittää.

Mihin tämä opintojen matka vie? Mitä tulen tekemään? Näihin kysymyksiin vain tulevaisuudella on vastaus, mutta vuosien varrella olen tunnistanut miten omaan tanssiini ja sen kokemiseen vahvasti liittyy läsnäolo ja toisen ihmisen kunnioittaminen. Tämän sekä tanssi -ja liiketerapian kautta vahvistuvan keho-mieli-yhteyden kanssa työskentely on haaveeni.  Toivon, että voin työskennellä tanssin, kehon ja mielen kanssa ja tukea muita löytämään tuo yhteys ja sen monet mahdollisuudet.

Tanssitaan ja ollaan vuorovaikutuksessa toistemme kanssa kunnioituksella ja rakkaudella 💖

MiiA