perjantai 3. toukokuuta 2019

Tanssin juurevuus löytyi Asahin kautta

Aloitin tällä viikolla pop up Asahi -tuntien ohjaamisen eri puolilla Auranmaata. Asahia voi harjoittaa missä ja milloin vain ja kesä antaa mahtavat puitteet harjoitteen tekemiseen ulkona. Tarkoitukena on viedä Asahi harjoittelu ulos luonnon keskellä ja samalla toteuttaa lähimatkailua. Näiden pop up -tuntien lisäksi aloitan ensi viikolla Asahi-tuntien ohjaamisen Tanssiseura Sekahaku ry:n kautta. Tunnit pidetään ikään kuin lämmittelynä sen jälkeen alkaville tanssikurssille. Mielestäni Asahi tukee loistavasti tanssin harrastamista. Siksi tähän postaukseen kirjoitin vähän omasta Asahi-matkastani sekä Asahin soveltuvuudesta tanssin tueksi.

Löysin Asahin ihana sattumalta. Minua oli pyydetty ottamaan mainoskuvia Asahi-tunnista kansalaisopiston opinto-ohjelman taittoa varten. Menin sovittuun aikaan paikalla ja avasin salin oven. Vastassa oli hiljaisuus, rauhallisten liikesarjojen tuoma läsnäolo ja keskittyminen. Olin myyty. Hipsuttelin hiljaa kurssilaisten välissä ja yritin olla häiritsemättä kurssilaisia kuvaamisellani. Tuo rauha välittyi minuun ja myöhemminkin kun tuli mahdollisuus kouluttautua Asahi ohjaajaksi otin mahdollisuuden vastaan.

Vuosien aikana olen ohjannut useita Asahi -ryhmiä. Olen pitänyt näytetunteja, lyhyitä ja pidempiä kurssikokonaisuuksia. Osallistujien palautteista nousee esiin se, miten liikkeen myötä keho yhtäaikaisesti rentoutuu ja on valpas. Miten Asahin kautta harjoittaja on löytänyt kosketuksen siihen, miten hengitys kulkee ja mistä liike syntyy.
Itselleni Asahi on avannut kokonaisen maailman. Sen myötä olen saanut yhden keinon yhdistää kiinnostukseni liikeestä, hengityksestä ja läsnäolosta. 
Minulle Asahi on tuonut rauhaa ja läsnäoloa. Liikesarjojen myötä olen harjoituskerrasta toiseen oppinut uutta itsestä suhteessa tilaan, muihin läsnäolijoihin sekä liikkeeseen. Tanssiini Asahi on tuonut vahvuutta ja juurevuutta. Sovellan kehomuistini kautta asioita tanssin liikekieleen. Perusta liikkeen muodostumiselle on sama. Asahin myötä olen tullut tietoisemmaksi painopisteen asettumisesta, liikkeen voimasta ja rentoudesta. Siinä missä tunnistan liikkeen kehossani sisältä ulospäin, minun on myös helpompi olla hereillä suhteessa ympäristöön. Paritanssissa tämä auttaa viejän seuraamista ja hänen liikkeeseen vastaamista.


Tanssijalle Asahin harjoittamisen haasteena on hiljaisuus. Liikesarjat tehdään hengityksen rytmiä mukaillen omaan tahtiin. Musiikkia ei lähtökohtaisesti käytetä, sillä musiikki helposti vie mennessään ja harjoittaminen saattaa lähteä mukautumaan sen tahtiin. Asahissa jokainen keskittyy omaan harjoitukseensa ja liikkeen rytmi löytyy jokaisesta itsestään.

Asahi on yksilöharjoittelua, joten voi olla tarpeellista kysyä, miten se tukee paritanssia?  
Yksilöharjoituksesta paritanssiksi. Näkisin, että kaikessa tanssimisessa liike on hyvä löytää oman kehon kautta ja siitä soveltaa kulloiseenkin tilanteeseen sopivaksi. Paritanssissa olennaista on liikkeen mukautuminen yhteiseksi liikkeeksi, jolloin tanssikokemuksesta tulee molemmille tanssijoille mieluinen. Asahi tukee liikkeen hahmottamista ja kuunteluherkkyyttä, jolloin tanssiparin kuunteleminen ja  liikkeen mukauttaminen helpottuvat.

Tule rohkeasti kokeilemaan Asahia!

MiiA